O nas
czwartek, 12 listopada 2009 10:37

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków włączania niepełnosprawnych w tok normalnego życia, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, z zapewnieniem im - w razie potrzeby - odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty. Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci oraz ich rodzin, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców Gminy Ryglice.

Uprzejmie informujemy że Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Nasze Dzieci realizuje w ramach Programu Integracji Społecznej projekt " Dla zdrowia -domowa rehabilitacja oraz hipoterapia dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Ryglice" 10 osób niepełnosprawnych (7 dzieci i 3 osoby dorosłe) otrzyma pomoc w postaci rehabilitacji wykonywanej w ich domach. Projekt realizowany jest w porozumieniu z działającymi na terenie naszej gminy. Partnerskimi Spółkami Lekarskimi Broniek-Setkiewicz oraz Berger - Sajdak. Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się w ostatnim tygodniu września i potrwają do końca października. Budżet projektu wynosi 10 tyś złotych.

W dniu 21 .10.2008 zakończyła się organizowana pod patronatem Programu Integracji Społecznej hipoterapia w ramach zaplanowanych zdań zrealizowano dla 10-ciorga dzieci pomoc w formie rehabilitacji konnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze . W galerii kilkanaście zdjęć z tego wydarzenia.

W kwietniu zorganizowany został 14 dniowy turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu nad morzem na który wyjechały dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami. Podobny wyjazd planowany jest na sierpień 2009 (koszty w większości pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Uchwała nr 1/Z/2008 Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych " Nasze Dzieci" z dnia 19 stycznia 2008 r. W sprawie zakresu obowiązków wiceprezesów Zarząd określił dla wiceprezesa Stowarzyszenia Elżbiety Chaim obowiązki skarbnika, zaś dla wiceprezesa Stowarzyszenia Krystynę Stojak - obowiązki sekretarza .

Prezes: Renata Kawa
v-ce prezes: Elżbieta Chaim
v-ce prezes: Krystynę Stojak
członek zarządu: Dorota Skóra
członek zarządu: Edward Patalas


Uchwała nr 2/Z/2008 Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Nasze Dzieci" z dnia 19 stycznia 2008 r. W sprawie tymczasowej siedziby Zarząd określił tymczasową siedzibę Stowarzyszenia w Zalasowej pod adresem 33-159 Zalasowa ul. Piastowska 39.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.